น.ส.ตรีนุช เทียนทอง

รมว.ศธ.ลงพื้นที่พะเยา เล็งสร้าง ร.ร.การศึกษาพิเศษ

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จ.พะเยา ว่า ตนลงพื้นที่ติดตามนโยบายที่ได้มอบให้ไป เช่น ความปลอดภัยในสถานศึกษา พบว่าสถานศึกษาในพื้นที่ได้ปฏิบัติกันอยู่แล้ว แต่อยากให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และโรงเรียน เข้มข้นเรื่องดังกล่าวมากขึ้น โดยเฉพาะ ปัญหายาเสพติด และการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมพร้อมหากมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น

“ที่ผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความเป็นห่วงเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จากที่ได้มาติดตามการทำงาน พบว่า จ.พะเยา มีเด็กชาติพันธุ์ มีเด็กด้อยโอกาส และมีเด็กที่มีความต้องการพิเศษอยู่ ดังนั้น ศธ.จะสร้างโรงเรียนการศึกษาพิเศษ จังหวัดพะเยาขึ้น เพราะต้องการจัดการศึกษาให้ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ และให้เด็กเหล่านี้ให้เข้าถึงการศึกษาให้ได้มากที่สุด

รมว.ศธ.ลงพื้นที่พะเยา เล็งสร้าง ร.ร.การศึกษาพิเศษ

ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมพื้นที่ในการสร้างโรงเรียนไว้แล้ว โดยใช้พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็กที่ยุบไปแล้ว เพราะ ศธ.ไม่ต้องการให้พื้นที่ ที่มีอยู่เสียไป จึงจะพัฒนาเป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดเตรียมงบประมาณในการรีโนเวท และสร้างอาคารสถานที่เพิ่มเติม” น.ส.ตรีนุช กล่าว

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ได้เน้นให้พื้นที่ทำงานบูรณาการร่วมกัน โดยให้ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เป็นหลักในการเชื่อมโยงหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดให้ทำงานร่วมกัน เพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ เช่น การดูแลโรงเรียนขนาดเล็ก โดยร่วมกันพัฒนาให้เป็นโรงเรียนคุณภาพชุมชน ให้ขับเคลื่อนไปได้ เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้รับฟังความเห็นว่า อยากให้มีการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา ซึ่งในจังหวัดพะเยา ได้จัดการศึกษาแบบทวิศึกษาอยู่แล้ว แต่ในภาพรวมของประเทศ จะต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพราะการเรียนทวิภาคี จะเป็นทางเลือกให้เด็กได้มีโอกาสต่อยอดสามารถประกอบอาชีพได้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ neros-neptune.com

UFA Slot

Releated