คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

คุณหญิงกัลยา เล็งชง ‘กก.สมศ.’ ชุดใหม่เข้า ครม.

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการสรรหาคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ชุดใหม่ ว่า ขณะนี้ได้เสนอชื่อประธาน สมศ.และคณะกรรมการ สมศ.ชุดใหม่ ให้ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ ศธ.พิจารณาแล้ว

ที่ผ่านมาได้ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ ศธ.เช่นกัน ซึ่ง น.ส.ตรีนุช ได้มอบให้ฝ่ายกฎหมายไปพิจารณาอยู่ คาดว่าจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเร็วๆ นี้ เชื่อว่าจะได้คณะกรรมการ สมศ.ชุดใหม่ ทันในรัฐบาลนี้แน่นอน

ผู้สื่อข่าวถามว่า กังวลหรือไม่ที่ สมศ.ไม่มีประธานคณะกรรมการ สมศ.มาเป็นระยะเวลานาน จะกระทบกับการทำงานของ สมศ.หรือไม่ คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า ไม่กังวลใจในเรื่องการทำงาน แม้จะไม่มีประธานคณะกรรมการ สมศ.ตัวจริง สมศ.ก็ทำงานได้ดี

เพราะในการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่เป็นการประเมินภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 สมศ.เข้าประเมินแบบออนไลน์ 100% และได้ดำเนินการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้ประเมินสถานศึกษาจำนวน 21,277 แห่ง ถือว่าเกินกว่าเป้าหมายที่ สมศ.ตั้งเป้าไว้จากเดิม 17,000 แห่ง ถึง 20%

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

“ดังนั้น จะเห็นว่า สมศ.สามารถทำงานได้เป็นอย่างดี และเป็นที่น่าพอใจ แต่กังวลเรื่องการบริหารจัดการภายใน ที่ยังไม่มีประธานคณะกรรมการ สมศ.ตัวจริง การดำเนินการต่างๆ ต้องใช้ระยะเวลา” คุณหญิงกัลยา กล่าว

คุณหญิงกัลยากล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.เมื่อเร็วๆ นี้ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา (สกศ.) จำนวน 28 คน เพื่อทดแทนกรรมการ สกศ.ชุดเดิมที่หมดวาระไปแล้ว คาดว่าภายในเดือนสิงหาคม จะไปมอบนโยบายให้คณะกรรมการ สกศ.ชุดใหม่ เพื่อขับเคลื่อนงานของ สกศ.ต่อไป

ที่ผ่านมา สกศ.มีบทบาทขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศอย่างมาก มีผลงานเด่น เช่น ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจาก World Competitiveness Center ของ International Institute for Management Development หรือ IMD สวิตเซอร์แลนด์ ประจำปี 2565 ที่การศึกษาไทยสูงขึ้น 3 อันดับ สูงสุดในรอบ 5 ปี เป็นต้น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ neros-neptune.com

UFA Slot

Releated